Välkommen till Hornborgasjöns Stugby!
Stugor
Hitta hit!
Sevärt i trakten
Hyrpriser
LänkarInformation in English
Deutch
Dutch
Español
Konsthall


Bokningar
Tel/Fax
0511-600 40
stugby@hornborgasjon.com

Hornborgasjöns Stugby AB
Bjellum
SE-532 93 Axvall

 

Lake Hornborga Nature Resort


Hornborgasjön Turism

 

Org.nr 556252-7654
Copyright © 1982-2004

Hornborgasjöns Konsthall

Konsthall
Galleri Hornborgasjöns konsthall
Bjellum, 532 93 Axvall.
Tel. 0511-600 40 (mitt emellan Broddetorp och Varnhem)

e-post: konsthall@hornborgasjon.com

Utställning med tryck!
Serigrafi, djuptryck och koppartryck

Kerstin Bergh, Barbro Christoffersson, Lars Johansson
Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad
samt grafikstuderande vid Valands Konsthögskola

Vernissage den 7 december 2002, kl. 14.00 - 18.00
i närvaro av riksdagsman Kjell Nordström
Öppet lördag och söndag
7 - 22 december, kl.14.00 - 18.00

Kerstin Bergh, Barbro Christoffersson och Lars Johansson är alla verksamma grafiker vid Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad i Skövde. Verkstaden är en kollektivverkstad för yrkeskonstnärer från Skaraborgs 15 kommuner. Verkstaden har kulturpolitiskt motiverat uppdrag av Västra Götalandsregionen att verka för grafik. Barbro Christoffersson är ordförande i verkstadens styrelse.

60 konstnärer är medlemmar och verkstaden har funnits i 21 år.De flesta av konstnärerna är förutom grafiker också målare, skulptörer m m. Verkstaden finns för att kunna erbjuda utrustning inom grafiska tekniker, men är också en socialt viktig mötesplats,då konstnärer ofta arbetar ensamma.

Under 2002 har införts serigrafi, den är idag vattenbaserad och därmed miljövänlig. Därför växer den sig allt starkare som ett redskap för konstnärligt uttryck. På utställningen kommer att visas helt nya blad i serigrafi.

Vi kommer också att få se en hel del grafiska blad i koppargrafik. Verkstadens bas är koppargrafik, vilken funnits sedan starten.

Bilder från utställningen:
Barbro Christoffersson:

("Snövit")

"Jag har under det senaste året arbetat bildmässigt med att uttrycka och undersöka hur våra förebilder från sagorna såg ut när vi var barn och vilka attribut behöver läggas till för att barn och unga idag, ska ta dem till sig. Har Askungen eller Rödluvan något ärende till vår tid?

Hur har de påverkat oss? Det finns stora skillnader på vad flickor och pojkar hade för förebilder.

Flickorna satt ofta och väntade på prinsen - är deras hållning densamma idag, med väntan på ett SMS-meddelande, vilket håller dem fågna.

Pojkarna - idealen där var aktivitet med Davy Crocket, Zorro. Det var en pojke som vågade säga till att Kejsaren var utan kläder. Dessutom var det en man som var naken.

Var vargen både hot och lockelse? Vill vi vara Rödluva eller varg? I en bild har jag sammanfört dem - äta eller ätas?"

 

Hornborgasjöns konsthall
Bjellums kalkbruk
Bjellum, 532 93 Axvall. Tel/fax 0511 - 600 40
konsthall@hornborgasjon.com
www.hornborgasjon.com

Vi förmedlar nedanstående konstnärers alster.

Välkomna!
Ett Hornborgasjön Turism projekt

Senaste utställare i Hornborgasjöns konsthall:
(klicka för mer information)